Obrazy z życia i podróży


Nadbiega chłopiec po drążki dla pana. Wszyscy drążkarze do niego się umizgają, wybiera konia, siada i rozpiera się.
— A gdzie twój pan pojedzie? pyta woźnica. Czy do Titiusa?
Czy do Pana Ad... Czy do teatru.
— A Bór. go tam wie ! Już gdzieś pieniądze wywiezie, bo ich nabrał w kieszeń, a nie wróci pewnie aż po północy.
— Dobry pan, płaci bez targu i jeszcze co na wódkę narzuci.
— Płaci, byle tylko miał czem — Stój! — Wieś go prędko, on to lubi.
Żniwem dla drążkarzy są przejażdżki do Kalwarij, do Werek, a mianowicie do Trok na N.
Pannę, dokąd się wszyscy najmują i cała ludność na ten sławny odpust się ciśnie, który tak doskonale jest opisany w dedykacij X. Baki do Burmistrza Dubińskiego.
Pogrzeby także płacą im nieźle, błota i deszcze o które P. Boga gorąco prosić muszą. Teatra, maskarady, są im także gratką.
Ich znajomość ludzi i miasta czasem jest zadziwiająca. Dość jest jakiś czas pomieszkać w Wilnie, aby cię po nazwisku, zatrudnieniu i kieszeni dokładnie znali.....
V. FAKTOR.
Jest w Wilnie istota jedna, której podobnej niema na całym ucywilizowanym świecie (wyjąwszy miasta litewskie) — Tą istotą, jest Faktor — osoba oryginalna, charakterystyczna,
jedyna w swoim rodzaju.

Gdy przyjedziesz do jednego z miast Europejskich, wysiadasz naprzykład z dyliżansu, potrzebujesz człowieka nająć do niesienia tłumoczka, nieznajomy musisz pytać o Hotel, jeśli
cię do niego postyljon nie zawiezie, pytać służących hotelu o krawca, o szewca, posyłać do Policij po adress znajomych, szukać sam wszystkiego czego ci potrzeba.
Tu zupełnie inaczej, zaledwie stawasz nogą w zajezdnym domu, zalewa cię ciżba młodych zydziuków, ofiarując swoje usługi i nic odstąpi, aż jednego z nich wybierzesz za
totumfackiego. Ten nowy twój sługa któremu płacisz co łaska, który się z tobą nie śmie godzić o zapłatę, jest to Faktor. W naj-
obszerniejszem znaczeniu wyrazu — fac-totum.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>