Obrazy z życia i podróży

— —
Oto dom kupców ruskich, dom gościnny w którym od wieków stawali przybylcy; stanął on za Alexandra jeszcze — Wychodzim ku Ratuszowi, pełne wspomnień miejsce — Rynek —
Tu scięto pierwszych męczenników Franciszkanów, tu stracono Danillę Myszackiego, srogiego Wojewódkę, jak go zwano, tu padło tylu zdrajców i łotrów.
Spójrzmy — ziemia się jednak nie rumieni i topole tak rosną wesoło, jak gdyby nigdy krwi kropla, nie zrosiła tej ziemi.
A jednak stał tu pręgierz i szubienica, pamiętne processją Brzostowskiego, bo i to wspomnieć potrzeba.

Tu niedaleko porwał się Tupeka fanaty-
zmem rozpalony i ciął Biskupa w obliczu ludu, w dzień biały.
Widzisz ten dom niepoczesny, tam była Piacionka, tam na prawo wieża Kościołka S. Mikołaja, zakładu X. Ostrogskiego z za dachów wygląda. Dalej jeszcze pałac XX.
Ostrogskich, sławny i pamiętny oblężeniem, pałac Chodkiewiczów, gdzieś tutaj także, była Cerkiew Bogarodzicy, której dziś nie pozostało śladu.
— Oto Kardynalja, blisko niej był zbór, co głuszył nabożeństwo katolickie u S. Jana, przed nastaniem Jezuitów.
— Widzisz wysoką wieżę, ogromne gmachy — szczątki to Jezuickiej zgasłej potęgi, szczątki Uniwersytetu Batorowskiego.
Tu wielki nasz Skarga, sławny odebrał policzek, najpiękniejszy dar jakim go nieprzyjaciel zajadły mógł obdarzyć. — Tu Akademicy napadli na pogrzeb Al.
Przypkowskiego dworzanina Radziwiłłowskiego i kantorów z predykanty kamienni rozpędzili. Co pamiątek, co faktów, ledwie je pochwytać można.
— Ileż to tu razy Batorego, Zygmunta, Władysława, Kazimierza, tryumfalnemi luki, deklamacjami, mowami, dialogi, ogniami sztucznemi, witał Zakon Jezuitów.

Tędy szła processja z chorągwią S.
Kazimierza po jego kanonizacij — Oto ulica Zamkowa, ale nie wiedzie już do Zamku — Ileż to razy Zygmunta Augusta orszak dworzan przeprowadzał tędy, z Elżbietą, z Barbarą.
Tędy na wieczny spoczynek ukochana raz ostatni przyjechała małżonka, a za jej wozem w czerni ubrany, blady, smutny, szedł Król powtarzając w myśli —
— Nieprzyjazna ziemia,
kości jej nie będzie miała!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>