Obrazy z życia i podróży

Pan spekulator uczuwszy, ze jego tytuły wynoszące go nad pospolitą slachtę, mogą mu być tak lub owak zaprzeczone, przez jednych wzgardzone, przez drugich wyśmiane nawet, uczuwszy
że jego imię historyczne potrzebuje blasku od wszechmogącego złota, aby lepiej świeciło, uczuwszy może nareście próżnię w życiu, a mając jakąś żyłkę spekulatorską, rzuca
się z robienie fortuny. Wiecie panowie co się zowie robieniem fortuny?
Jest to zupełne oddanie,zaprzedanie się za niewolnika złotu, jestto poświęcenie wszystkich godzin żywota, wszystkich myśli, gustów, jednem słowem wszystkiego jednemu celowi —
zbieraniu grosza.
Człowiek który robi fortunę je mało i złe, śpi niespokojnie, ubiera się brudno, jeździ odartą bryczką, czyni się żydem z żydami, kupcem z kupcami, przyczaj a się, przypada,
milczkiem podchodzi, indziej obcessowo nadskakuje, daje sobie wszystko powiedzieć, wszystko prawie uczynić, nieczuje przymówek, nierozumie łajania, niepojmuje uderzeń i dąży, dąży
tylko zawsze z wlepionem okiem, zawsze prosto do celu, przez błoto, przez jamy, przez góry, do fortuny.
Często wielki pan, który wprzód formalizował się niedość nizkim ukłonem, gdy zacznie robić fortunę, ściskać będzie ci żyda, z którym jest w współce han-
dlowej — W tym
paroxyzmie jego dzieci, jego żona, jego sława, wszystko mu obojętne, wszystko mu niczem; zupełny monoman, niepatrzy pod nogi, nad głowę, na bok, tylko przed siebie, zawsze i ciągle
przed siebie. W końcu tez dosięga celu prawie zawsze. Manja spekulacij wielu opanowała panów, może nie do tak wysokiego stopnia, jednakże potrafiła ich zmienić nie do poznania.
Chciejcie jednak rozróżniać pana rządnego tylko od spekulalora, nie mieszajcie ich z sobą. Pierwszy jest to rozsądny, trochę zimny człowiek, drugi szaleniec prawie.
Pierwszy myśli o jutrze, jak każdy zastanawiający się, drugi nie widzi jutra, tylko fortunę, Często niepojmuje jej użytku, ale chce ją mieć jak dziecko zabawkę, jakimkolwiek
sposobem byleby mieć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>