Obrazy z życia i podróży

W licznych towarzystwach pan tego rodzaju nieośmieli się nigdy wyrzec słowa do nikogo o kim wprzód nie zasięgnie najdokładniejszych wiadomości, i kto mu nie był prezentowanym
uroczyściej tak się lęka zakompromitować trocha grzeczności zbytecznej, lub kilką słowami za nadto poufałemi.
Dajmy mu już pokój, a przejdźmy do ciekawego typu pokrewnego poprzedzającemu, pana bez majątku.
W tym stanie (rzecz dowiedziona) duma wzrasta jeszcze więcej; zmuszony na przywileju imienia i urodzenia opierać się jedynie, biedak przywiązuje do niego większą wartość, wyższą
cenę, niż ktokolwiek bądź. Golu jego mitra jest w jego oczach nieopłaconym skarbem.
Lecz gdy częstokroć typ pierwszy i drugi, dozwalająsobie wyrzec słówko o pieniądzach, gdy się nie tają że je cenią, ze uznają ważność ich roli na świecie, nasz pan w tym
względzie, cale różne ma zdanie. On gardzi temi marnościami (raisins trop verts) zapewne dla tego, ze nic jest w stanie dobić się tych marności.
Fan tej klassy, obyczaje ma przesadnie pańskie, maskując niemi dokuczający mu niedostatek, stara się niewymowną delikatnością smaków, okazać i dowieść, swojej organizacij
pańskiej, owego niepojmowania życia innego, nad wytworne.
Co się tyczę stroju tym, gdy się odznaczyć niemoże (są bowiem i tacy, którzy długą myślą o nowym fraku) — udają bardzo zręcznie filo-
zoficzne jakieś zaniedbanie.
Do wszystkiego zresztą ten sam wygodny systemat, potrafi się zastosować.
Niemów mu, aby swe życie starał się rozmierzyć i przyrównać do środków, jakie mu pozostały na utrzymanie jego; tego on niepojmie, tego za nic nieuczyni.
Właśnie przeciwnie silić się będzie, aby na brzegu ruiny zupełnej, okazywać się jeszcze choć troszeczkę panem.
Świecić będą dziury na łokciach galonowanej migdałowej liberij, nie wyrzecze się jednak migdałowej liberij, poczernieją guziki i blachy herbowne, ale ich zrzucić nie każe; dom
będzie stał pustkami i walił się po troszę, nie wyniesie się jednak z pałacu przodków Jaśnie Wielmożny!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>