Obrazy z życia i podróży

Tu on nieborak inną już gra rolę, czuje znowu że jemu równi, uważać go są gotowi, za skompromitowanego człowieka, dla tego
że czyta i udaje że myśli, przed niemi więc
maskuje się jak może i zapiera się swoich pretensij. Typ pana literata, tak nieskończoną ma liczbę odmian iż ich tu szczegółowie opisać nie podobna.
Są panowie lirycy, panowie dramatycy, panowie malarze i t. p.
Z liczby wielkiej takich, którzy tylko mają gole niczem nieusprawiedliwione pretensje, są i tacy znowu, co najistotniej sumiennie, oddają się literaturze i sztukom.
Takim cześć i chwała,
Lecz takich nie wielu — Na jednego prawdziwego, iluż to fałszywych Messjaszów. Dawniejszy Mecenas, zginął zupełnie, typu tego niema.
Mecenas Rzymski który podobno Horacego poił i karmił przez próżność, albo jak nadwornego błazna, dziś się nie widuje z przyczyny, że niema prawie literata, poety, coby za
kawałek mizernego chleba i kieliszek wina, że jeden bielszy, drugi wytrawniejszy od jego własnego chleba i napoju, przedał siebie. Referendarz Tyszk...
wicz namawiał Karpińskiego, aby mieszkał przy nim ofiarując mu dość znaczną pensją, Karpiński nie dawał stanowczej odpowiedzi.
Raz
poróżnili się o coś i gdy Referendarz przy swojem się upierał, rzekł mu Karpiński:
— Ot widzisz pan, gdybyś mi zapłacił, musiałbym przystać, na cobyś mi kazał.
Wolę nie mieć twoich pieniędzy, a mieć swoje
zdanie !
Mecenas późniejszy, starający się o postęp nauk, przez sumienne ich zamiłowanie i przekonanie o dobrodziejstwie oświaty, wspomagający uczonych, interessujący się nauką, — u
nas prawie nieznany.
Są co piszą swoje imię na okładkach wydawanych xiążek, ale ci przylepiliby, gdyby mogli to imie, zarówno do czegobądźkolwiek, przy czemby tylko mogło pójść między ludzi i
rozsławić ich.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>