Obrazy z życia i podróży

A gdy z niższemi tak obcuje, nie zapomina i o wyższych, zna ich słabości, korzysta z nich, a depcąc tych którzy ugłaskani pod nim leżą, chwytając się drugich, którzy są
wyżej, podnosi się zwolna coraz wyżej a wyżej.
Po długiem poświęceniu się, pracy, mozołach; nareście dobija się nasz pan popularności — wznoszą się dokoła jego głosy napochwałę — — charakteru jego, uprzejmości,
słodyczy, dobroci, a gdy wśród tego chóru panegiryków, niema i jednej nóty przeczącej, naturalnie nasz pan, tak powszechnie i jednogłośnie uznanym cnotom winien jest dostojeństwa,
zaufanie powszechne i t. d. i t. d.
— Jest jeszcze jedna klassa ludzi — (czy tylko klassa? może podgatunek?
) której opisanie położyć potrzeba blisko monografij panów, klassa niby — panów, którzy jednakże przysięgają, że są tylko prostą slachtą i zapierają się swego państwa.
Pan Prosper naprzykład, jest to majętny obywatel, dobrego rodu, ludzie go klassyfikują między Jaśnie Wielmożnych panów, on się zaklina — na chonor — że jest tylko slachcicem.
Dla czego?
Posłuchajcie — Pan Prosper doznał niegdyś w towarzystwie panów, srogich od nich nieprzyjemności, widział że się braterstwa jego zapierali, że jego poufałość ich obrażała,
że z niego drwili po prostu, ledwie za drzwi wyszedł.
Przekonawszy się o tem a nie mogąc także używać tytułu Hrabiego którego mu zaprzeczono, bo nie miał żadnych innych dowodów Hrabstwa, nad ten że go od niepamiętnych czasów
officjaliści i słudzy JW. Hrabią tytułowali — Pan Prosper rozważywszy to wszystko, został dobrowolnie niby, prostym slachcicem.
Wprawdzie srodze mu cięży jego slachectwo, wprawdzie ciągnie go serce ku panom, wprawdzie chciałby znowu być tem, czem już był niby; ale nie mogąc swego dopiąć, bardzo zręcznie
udaje, że o to nie dba i wesoło gra rolę slachcica.
Jest to slachcic z musu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>