Obrazy z życia i podróży

Prandota, gdyby ludzie dla ducha wieku nosy sobie obcinali, uczyniłby to niezawodnie, z największą wewnętrzną satysfakcją i słodkiem przekonaniem, o nieodzownej potrzebie ucinania
nosów dla dogodzenia wymaganiom wieku.
Tak jak dziś jest tylko slachcicem, tak postępnie jutro gotów być i wyznawać się tylko prostym człowiekiem, bez tytułu slachectwa; mnie się zdaje, że gdyby duch wieku był za
żydami, Prandota przyznałby się do pochodzenia z krwi izraelskiej.
Prandota nie stroni od panów, żyje z niemi, ale zdaje mu się, że jest wielkim bohaterem gdy w oczy im odważa się prawić największe zło na aristokracją, wygrzebując na swój
użytek wszystkie oklepane ogólniki, o równości ludzi i śmieszności przywilejów rodowych. (Jeszcze raz pytam was, jakie to są dziś te przywileje?)
Uciekajcie z uszami od Prandoty.
Tak on ma na sercu dowieść, iż jego postępowanie jest skutkiem wewnętrznego przekonania, iż nie można się z nim spotkać i na chwilkę, nie można najobojętniejszej rozpocząć
rozmowy, aby w nią nie wtrącił, swoich zużytych anti-aristokratycznych rozpraw.
Bądźcie pewni że Pan Prandota dowąchawszy się zmiany w wyobrażeniach powszechnych, razem z krojem fraka zmieni kroj myśli. Jutro — kto wie?
może dziś wieczór, odmaluje sążnisty herb na frontonie domu, wydmie się potężnie i zacznie szukać w szpargałach familijnych, czemby poparł swoję pretensje do tytułu Hrabiego,
tymczasem zaś śmiejmy się z jego abdykacij państwa, jak się śmiejemy z przyznawania się niesłusznego drugich do nienależącego im tytułu.
Dotąd mówiliśmy o panach tylko, teraz kilka słówek o paniach — Nie łączyliśmy ich z panami, gdyż tu i inne zajść muszą podziały, i typy się znajdą, którym odpowiednich,
niema w rodzaju męzkim tej familij.
Między paniami wybitniejsze są: pani-gospodyni — (odpowiadająca panu-spekulatorowi) pani literatka (pendant pana literata) pani elegantka i pani — jakby to ją nazwać, niech
będzie Lais po staroświecku.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>