Obrazy z życia i podróży

Dziś jedna tylko aristokracja być i exystować może, aristokracja światła, aristokracja rozumu, aristokracja poczciwości.
Wszyscy skłonią głowy przed nią bez sporu, a piękne imię jako piękną pamiątkę uczczą, majątek jako środek czynienia dobrze, jako rękojmią niezawisłości ocenią.
Wielkie imię droga to spuścizna, ale i ciężar nie mały, nie każdy je dźwignie; a za kim się ono po błocie wlecze — temu pytam do czego śluzy? — na większe pohańbienie.
Dziś codzień więcej widzim panów, którzy wyższość swoją socjalną (tak się to położenie technicznie nazywa) starają się usprawiedliwić, uprawnić, wyższością umysłową,
którzy pojmując, jak położenie ich sprzyja ze wszech miar umysłowemu życiu, wchodzą w nie i w niem smakują.
Zaiste godna to uwagi, godna pamięci, iż wielu z nich zapełniają użytecznie żywot, oddając się naukom, zbieraniu pamiątek dawnych, miłośnictwu sztuk, podniesieniu gospodarstwa,
polepszeniu bytu
poddanych i t. p.
Jeśli panie nasze jeszcze nie potrafiły nauczyć się czytać po polsku, panowie za to, czytać poczęli, zajmować się literaturą i śledzić ożywiającej się ruchy. O!
gdyby pojąć chcieli, jaką w historij kartę zająćby mogli, zwracając wszystkie usiłowania swoje, ku zebraniu starożytnych pamiątek, ku rozszerzaniu światła, ku postępom
literatury; gdyby pojmowali jaką będzie zasługa tych, którzy jedną odgrzebią pamiątkę, jedną kartę od zguby zachowają, jednego obłąkanego na drogę prawą wprowadzą.
Gdyby to pojmowali, możeby ci nawet, którzy tyle tracą za granicą, którzy tyle przegrywają w te nieszczęsze karty, którzy rzucają pieniędzmi w oczy głupcom i błaznom ich
otaczającym — obrócili się w inną stronę, pomyśleli nad sobą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>