Obrazy z życia i podróży

Kazimierza ozdobami swemi smak XVII wieku przypomina; tu godne uwagi malowidła alfresco, powszechnie cenione wysoko; wyobrażające sceny z żywota Królewica — obraz trój ręczny i
wiele bogatych ozdób,
Nabożeństwa niedzielne sprowadzają do Katedralnego Kościoła, na kazania mianowicie, wielki świat nabożny, który się podziela między Katedrę i
Dominikański Kościół.
Ten ostatni, tytułu S.
Ducha, sławny pię-
knym organem, na którym Renner grywał bywało ślicznie (szkoda że najczęściej urywki z Koncertów i wcale nie kościelną muzykę).
jest ciemny, smętny i dość brudny. Ozdoby jego XVII i XVIII wieku, złocenia quondam, poczerniałe, mury obdrapane, sklepienia zakopcone, nadają mu fizjonomją posępną.
Kościół ten zwykłą architektom ostatnich czasów metodą, tak jest postawiony, zeby niczem prócz ilości ołtarzy i ozdób nie zastanawiał, nie wysoki, nic niski, nie wielki, nic
mały; — oko biegając mimowolnie za szczegółami, nie może pojąć całości.
Pamiątką tu są dwa dawne portrety; Króla Alexandra Jagiellończyka i Kapellana jego Korczaka, co Probostwo S. Duskie, sprowadzonym Kaznodziejskiego Zakonu Mnichom odstąpił.
U Bernardynów i S. Anny najwięcej nabożnych bywa na prymarij i rannej wotywie. Znacie wszyscy przynajmniej z rysunku prześliczny Kościołek S.
Anny, jedyną ozdobę Wilna, którą na klęczkach podziwiać potrzeba. Ale wejdźcie do środka — znika urok — Kościołek pobielony, nagi, jasny, mały jak
latarnia. P.
Narbutt dowodzi że imie architekta odkrył i datę pewną kiedy zbudowano Kościołek, wierzmy temu, choćby dla przyjemności chwalenia mistrza.
W Kościołku tym zawsze i dotąd jeszcze zbierają się Niemcy, bywają dla nich Niemieckie Kazania.
Słuchając ich, żywo przypominamy sobie, predykanta Wiklefa, co z tej Kazalnicy, siał pierwsze nasienie reformy.
U Bernardynów w największej liczbie zbierają się rzemieślnicy i klassa średnia — U drzwi tego Kościoła największa liczba dziadów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>