Obrazy z życia i podróży

Okoliczności bar-
dzo zmieniają ludzi.
To też każdy pilnie powinien uważać na siebie, aby się dobrowolnie nie wystawiać na próby, których może nie wytrzymać i nie wyjść z nich zwycięzko.
Chorzy na panów, najczęściej kończą wprędce smutną ruiną. A jednak gdy sto takich przykładów świeci w oczy, dwiestu w ich obliczu idzie tąż samą drogą, ufając niewiem w co?
raczej niemyśląc co będzie i nic zastanawiając się nad niczem.
Ze wszystkich prowincij dawnej Polski, w Galicij i na Wołyniu, ta choroba podobno najpowszechniejsza i zdaje się być w powietrzu.
Każdy żyje wystawniej niżby powinien, walcząc z swojemi sąsiady o palmę nierozsądku, każdy choć odrobinę nad sferę sobie pozwala.
Ztąd gdy bardzo niewielu robi majątki, mnóstwo je traci, takich nawet, którzy je wprzód zrobili; dorobiwszy się, zachorowali na panów i skończyli ruiną na starość.
Przejdźmy teraz do trzeciego typu naszej kategorij — do czepiających się panów.
Ci różnią się więcej od poprzedzających; młodzi to po większej części ludzie, nielubiący zatrudnienia, a smakujący w życiu wygodnem.
Wyrzekają się oni domów, widoków przyszłości, przejmują na swoje nieszczęście, wszystkie gusta wielkich panów, odwykają zupełnie od pracy, i zostają jakby sługami, trochę
tylko wyższej kondycij.
Czepiający się panów, nie udaje pana jak poprzedzający, ale ma sobie za szczególną chlubę, zwać się przyjacielem Xiąząt, Hrabiów, lubi popisywać się z częstym u nich
pobytem, z poufałością stosunków, przed profanami opowiada zawsze szeroko, jak jest dobrze z tym lub owym, jak surowo do nich przemawia, jak ich karci, zmyśla odpowiedzi śmiałe na
swój rachunek, których nigdy jednak nie dopuścił się w istocie i gdyby je był wyrzekł, dostałby kolanem i poszedł pewnie za drzwi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>